Disclaimer

Detailhandel Nederland streeft naar een zo actueel en correct mogelijke website. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor informatie die desondanks onvolledig en/of onjuist is en/of voor enige schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze website is samengebracht. Evenmin kunnen er rechten worden ontleend aan de informatie op deze website of aan informatie waarnaar via deze site wordt doorverwezen.